oinskränkt

oinskränkt
adj (oinskränkt, -a)

Clue 9 Svensk Ordbok. 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • oinskränkt — • förbehållslös, oinskränkt, ohämmad, oförbehållsam, obunden • avgjord, bestämd, fullständig, kategorisk, obetingad, ovillkorlig, svuren …   Svensk synonymlexikon

  • förbehållslös — • förbehållslös, oinskränkt, ohämmad, oförbehållsam, obunden …   Svensk synonymlexikon

  • obunden — • förbehållslös, oinskränkt, ohämmad, oförbehållsam, obunden • oberoende, självständig, obunden, fri, självtillräcklig • lös, fri, obunden, loss, ledig, lösgjord • neutral, opartisk, ojävig, objektiv, obunden, partilös …   Svensk synonymlexikon

  • oförbehållsam — • förbehållslös, oinskränkt, ohämmad, oförbehållsam, obunden • frank, frimodig, rättfram, uppriktig, oförbehållsam, hurtig …   Svensk synonymlexikon

  • ohämmad — • hejdlös, ohejdad, ohämmad, omåttlig, måttlös, obehärskad • förbehållslös, oinskränkt, ohämmad, oförbehållsam, obunden …   Svensk synonymlexikon

  • utan reservationer — • förbehållslös, oinskränkt, ohämmad, oförbehållsam, obunden …   Svensk synonymlexikon

  • anarkism — s ( en) POLIT riktning som strävar efter oinskränkt självständighet för individen och att avskaffa alla hierarkier i samhället …   Clue 9 Svensk Ordbok

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”